Edukacja...
Education...

ostatnia modyfikacja: 08-07-2009
dodawanie informacji / add URL

Garwolin

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego
Technikum Geodezyjne
ul. Piłsudskiego 45, 08-430 Żelechów powiat Garwolin
telefaks 0-25 754 11 69
szkola<at>zsz-zelechow.com

 

Gdańsk 

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska 
studia geodezyjne: na kierunku geodezja i kartografia, specjalność geodezja inżynieryjna (inż.)
studia geodezyjne: na kierunku budownictwo, specjalność geodezja inżynieryjna i wycena nieruchomości (inż., mgr inż., dr)
al. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
www.gdansk.geo.edu.pl/gik
rekrutacja-ilis<at>pg.gda.pl gdansk<at>geodezja.pl

Koszalin

Zakład Geodezji i Fotogrametrii
Zakład Gospodarki Przestrzennej i Katastru Nieruchomościami
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechnika Koszalińska
studia geodezyjne: dzienne i zaoczne na kierunku geodezja i kartografia (inż.)
ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin
tel. 0-94 347 81 70,
faks 0-94 342 76 52
www.koszalin.geodezja.pl
studia<at>koszalin.geodezja.pl
dziekanat<at>wbiis.tu.koszalin.pl

Kraków

Andrzej Jagielski - podręczniki akademickie 
http://www.ar.krakow.pl/~ajagielski 
geodpis<at>wp.pl  

Studia podyplomowe Systemów Informacji Geograficznej GIS 
prowadzone metodą nauki na odległość przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków oraz Institut für Geographie und Geoinformatik Paris-Lodron-Universität Salzburg (Austria)
Zakład Systemów Informacji Geograficznej GIS 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 
ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków 
tel. 0-12 423 03 54 
faks 0-12 422 55 78
gislab<at>gis.geo.uj.edu.pl 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
studia geodezyjne: dzienne i zaoczne na kierunku geodezja i kartografia (mgr, inż.)
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. 0-12 634 56 68
faks 0-12 633 17 91
wggiis@agh.edu.pl
informacja o studiach zaocznych
tel. 0-12 617 22 50
mateo@agh.edu.pl
Studia Podyplomowe "Systemy informacji przestrzennej"
www.gis.edu.pl
Studia Podyplomowe "Ochrona Terenów Górniczych"
home.agh.edu.pl/~otg
Studia Podyplomowe "Fotogrametria, teledetekcja i GIS jako narzędzia wspomagania systemu IACS"
www.fotogrametria.agh.edu.pl

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja
studia geodezyjne: dzienne i zaoczne na kierunku geodezja i kartografia (mgr, inż.)
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. 0-12 633 11 70
wisig<at>ar.krakow.pl

Kutno

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej
(uczelnia prywatna)
studia geodezyjne: dzienne i zaoczne na kierunku geodezja i kartografia (inż., złożony wniosek o mgr)
ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno
telefaks 0-24 254 26 20
wsgk<at>wsgk.com.pl

Łódź

Technikum Drogowo-Geodezyjne
ul. Skrzydlata 15, 91-503 Łódź
tel. 0-42 659 82 22
zsbg<at>poczta.wckp.lodz.pl

Nowy Sącz

Sądecka Wyższa Szkoła Zawodowa (uczelnia prywatna)
studia geodezyjne: dzienne i zaoczne na kierunku geodezja i kartografia (inż.)
ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz
telefaks 0-18 440 07 02
dziekanat<at>swsz.edu.pl, gik<at>swsz.edu.pl

Olsztyn

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
studia geodezyjne: dzienne i zaoczne na kierunku geodezja i kartografia (dr, mgr, inż.)
ul. Oczapowskiego 1, 10-957 Olsztyn Kortowo
tel. 0-89 523 39 77
faks 0-89 523 34 77 
www.geo.kortowo.pl
www.geo.uni.olsztyn.pl
www.olsztyn.geodezja.pl
dziekanat<at>geo.kortowo.pl

Podyplomowe Studium Doradztwo Majątkowe na Rynku Nieruchomości
ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn
tel. 0-89 523 36 63
faks 0-89 523 38 32
kgn<at>uwm.edu.pl
Podyplomowe Studium Geodezji Numerycznej
ul. Heweliusza 12, 10-724 Olsztyn 
telefaks 0-89 523 39 66
w.dabrowski<at>planeta.uwm.edu.pl
 
Podyplomowe Studium Wycena Nieruchomości
ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn
tel. 0-89 523 49 75
telefaks 0-89 523 38 32
danrad<at>uni.olsztyn.pl
Podyplomowe Studium Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami
ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn
tel. 0-89 523 49 54
faks 0-89 524 06 48
amucz<at>uwm.edu.pl
Podyplomowe Studium Zarządzanie Przestrzenią i Środowiskiem
ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn
tel. 0-89 523 45 60
faks 0-89 524 06 48
gosia.zuk<at>uwm.edu.pl

Katedra Geodezji Szczegółowej UWM Olsztyn
oferta programów edukacyjnych
www.geodezja.net/edu

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Technikum Geodezyjne
ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn
tel. 0-89 523 72 64
marekk<at>wmzdz.pl 

Ostrowiec Świętokrzyski

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości (uczelnia prywatna)
studia geodezyjne: wieczorowe i zaoczne na kierunku geodezja i kartografia (inż.)
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
telefaks 0-41 266 69 73
info<at>wsbip.edu.pl

Poznań

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu
ul. Szamotulska 33, 60-365 Poznań  
telefaks 0-61 867 26 80, 867 32 03 
zsgd<at>ids.poznan.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
kierunek geografia ze specjalnością geoinformacja
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
tel. 0-61 829 61 11
dziegeo<at>amu.edu.pl
www.geoinfo.amu.edu.pl/wngig

Rzeszów

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach k. Rzeszowa (uczelnia prywatna)
Zamiejscowy Wydział Przedsiębiorczości w Miłocinie
studia geodezyjne: dzienne i zaoczna na kierunku geodezja i kartografia (inż.)
Miłocin 360, 35-959 Rzeszów
telefaks 0-17 860 16 40
info2<at>wsie.edu.pl 

Sanok

Zespół Szkół nr 4 w Sanoku
Technikum Geodezyjne
ul. Sadowa 21, 31-500 Sanok
telefaks 0-13 464 75 00
zs4<at>esanok.pl

Skarżysko-Kamienna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
Technikum Geodezyjne

ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
telefaks 0-41 253 26 77
zsp4<at>skarzysko.org

 

Świecie n. Wisłą

Zespół Szkół Menedżerskich
Technikum Geodezyjne
ul. Żwirki i Wigury 6
86-105 Świecie
telefaks 0-52 332 43 56
tel. 0-52 332 44 56
sekretariat<at>wsm-swiecie.pl

Toruń

Zespół Szkół Technicznych
zawód: technik geodeta
ul. Legionów 19/25, 87-100 Toruń
tel. 0-56 622 73 36, 655 43 11
sekretarz-szkoly<at>zst.torun.pl 
www.zst.torun.pl

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UWM Olsztyn
studia geodezyjne: zaoczne na kierunku geodezja i kartografia
ul. Legionów 19/25, 87-100 Toruń
zajęcia odbywają się w budynku
Zespołu Szkół Technicznych
kontakt: Dziekanat Wydziału Geodezji i GP
ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn
tel. 0-89 523 45 04 faks 0-89 523 34 77
dziekanat<at>geo.kortowo.pl

Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
studia geodezyjne: dzienne i zaoczne na kierunku geodezja i kartografia (mgr, inż., rekrutacja nie w każdym roku)
ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel. 0-22 683 90 15, 0-22 683 90 57
faks 0-22 683 95 69
dziekanat.wic<at>wat.edu.pl
www.wig.wat.edu.pl

Wydział Geodezji i Kartografii 
Politechnika Warszawska
studia geodezyjne: dzienne i zaoczne na kierunku geodezja i kartografia (dr, mgr, inż.)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
telefaks 0-22 621 36 80 
dziekanat<at>gik.pw.edu.pl

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej (szkoła prywatna)
studia geodezyjne: na kierunku geodezja i kartografia (inż.)
ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa
tel. 0-22 814 54 39
faks 0-22 814 54 41
dziekanat<at>wsdg.pl

Wieluń

Zespół Szkół Budowlanych
Technikum Geodezyjne
ul. P.O.W. 14, 98-300 Wieluń
tel. 0-43 886 02 62
zsbpow14<at>zsbwielun.ehost.pl

Wrocław

Dolnośląska Szkoła Wyższa
geoinformatyka na kierunku - geodezja i kartografia
Wydział Nauk Technicznych
ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław
tel. 0 71 358 27 24
www.wnt.dsw.edu.pl, www.dsw.edu.pl
rekrutacja.wnt<at>dswe.pl

Policealne Studium Geodezji i Katastru GEOTEST
ul. Dawida 5/7, 50-527 Wrocław 
tel. 0-71 367 20 18, telefax 0-71 783 75 53
tel. kom. 0-693 185 559, 0-502 307 549
www.geotest.geodezja.pl 
geotest<at>geodezja.pl 

Wydział Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (d. AR Wrocław)
studia geodezyjne: dzienne i zaoczne na kierunku geodezja i kartografia (inż., mgr)
pl. Grunwaldzki 24, 50-365 Wrocław
tel. 0-71 320 55 10
faks 0-71 328 02 22
dziekanat<at>aqua.ar.wroc.pl

Wyższa Szkoła Humanistyczna (uczelnia prywatna)
studia geodezyjne: dzienne i zaoczne na kierunku geodezja i kartografia (inż.)
ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław
telefaks 0-71 788 96 66
wsh<at>wsh.wroc.edu.pl

góra strony - top page


OGŁOSZENIA | KONTA E-MAIL i SERWERY WWW | SKLEP GEODEZYJNY | KONFERENCJE | DODAJ INFORMACJĘ


Polski Internetowy Informator Geodezyjny
www.geodezja.pl